การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง

 

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง

การละเล่นพื้นเมืองภาคกลาง

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง

 

รำกลองยาว

รำสีนวน

บทร้องที่ใช้แสดงมีอยู่ ๓ รูปแบบ

แบบที่ ๑... ปี่พาทย์ทำเพลงสีนวล

แบบที่ ๒ ประพันธ์บทร้องโดย นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุริยางค์ไทย กรมศิลปากรและศิลปินแห่งชาติ...

แบบที่ ๓... ปี่พาทย์ทำเพลงสีนวลร้องสีนวล

ระบำวิชน

โดยมีเนื้อร้องดังต่อไปนี้

หน้าร้อน

ทินกรเจิดแจ่มแฉล่มศรี

เกิดแสงแดดแผดมาสู่ร่างนี้

เผามาลีโรยเหงาเหี่ยวเฉาไป

อากาศร้อนอบอ้าวผะผ่าวผิว

ไล่ลมพริ้วมาไวคลายร้อนได้

พระพายหยุดสุดร้อนร้อนฤทัย

ต้องอาศัยโบกพัดกระพือลมวิชนี

ที่ช่วยให้โรยรื่นเย็นฉ่ำชื่นชุ่ม

ในฤทัยสมถึงเวลาหน้าร้อนร้อนระงม

เชิญมาชมรำพัดให้เย็นใจเอย....

เพลงบรรเลงรัว เพลงเชิดจีน

 

 

 

 

 

หน้าถัดไป