***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติรัตน์ เฮ้าชุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวพรประภา สิทธิกานต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโอกาสเข้ารับรางวัล
การประกวดบรรยายธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับมัธยมศึกษา
โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

๒๗ และ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
เป็นสนามสอนดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ สนามสอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศและอาเซียน
ASMO THAI MATHS COMPETITION ๒๐๒๐
โดยมอบถ้วยรางวัลประเภททีมชนะเลิศ ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๕
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับชั้น ม.๔ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับชั้น ม.๓
ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยมีครูสุเมธกฤต นําลาภสุขพิพัฒน์ เป็นผู้สอน

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงรียนศรีวิชัยวิทยา
มอบเกียรบัตรแก่ ครูสุเมธกฤต นําลาภสุขพิพัฒน์
ผู้สอนและสนับสนุนในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศและอาเซียน
ASMO MATH THAI ๒๐๒๐ ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศและอาเซียน
ASMO THAI MATHS COMPETITION ๒๐๒๐
โดยมีรองผู้อํานวยการโรงเรียน มอบรางวัล ๖ เหรียญทอง ๑๒ เหรียญเงิน
๘ เหรียญทองแดง และเกียรติบัตรชมเชย ๑๒ รางวัล
ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยมีครูสุเมธกฤต นําลาภสุขพิพัฒน์ เป็นผู้สอน

 

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง กำหนดจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัย เรื่องกำหนดการชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศโรงเรียน จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศแผนฯจัดซื้อหนังสือเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม

บันทึกข้อความ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังการสอน

บันทึกข้อความ ส่งแบบ 13 ตัวชี้วัด

บันทึกข้อความ ส่ง วฐ.2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

ดูเพิ่มเติมคลิก

  (( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ
(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

เปิดดู 593,938 ครั้ง