***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดกิจกรรม "เด็กรุ่นใหม่ สุจริตโปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชัน" ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ อายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงาน ของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ เข้าร่วมแข่งขัน A-MATH MAXPLOY B-SPORT CHALLENGE ณ เพลินนารี่มอลล์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ สนามสอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมท เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

   

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดซื้อหนังสือเรียน

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดซื้อรถตู้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

บันทึกข้อความขอรับประเมิน ว21

ฟอร์ม PLC โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปีการศึกษา 2562

ฟอร์มสรุปกิจกรรม PLC

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่13-ตัวชี้วัด-ชำนาญการ

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่-13-ตัวชี้วัด-ชำนาญการพิเศษ